👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-12-10 14:24 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom...

 • att läsa faktatexter om månen och månens faser
 • lyssna när någon berättar
 • planera och skriva en faktatext om solen
 • observera månens utseende
 • måla en galax med vattenfärg
 • skapa en rymdraket av olika material i en liten grupp
 • söka information om en planet via ipad och/eller böcker
 • muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelse i förhållande till varandra. 

Konkretisera målen

Du ska kunna....

 • berätta hur jorden, solen och månen rör sig
 • beskriva orsaken till månens faser
 • känna till vad en stjärnbild är
 • skriva en kort faktatext
 • tala inför både mindre grupper och klassen
 • samarbeta i en mindre grupp
 • känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året
 • söka information med hjälp av ipad och/eller böcker
 • skapa med olika tekniker

Bedömning

Vad bedöms?

Det konkretiserade målen som är kopplade till ämnets centrala innehåll och kunskapskrav för år 3 i fysik och svenska.

Hur sker bedömningen?

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten med stöd i förmågorna. Eleverna gör även en självvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3