Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Vatten och luft

Skapad 2020-12-10 15:15 i Skeda skola Linköping
Grundskola 4 Kemi
Vatten och luft i det här kapitlet kommer du att få läsa om: vattenmolekyler, ytspänning, is är lättare än vatten, vattnets naturliga kretslopp, hur vattenverk och reningsverk fungerar, luftens molekyler och luftföroreningar

Innehåll

Pedagogisk planering

Syfte

 • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

Centralt innehåll

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen 

 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.
 • Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. 

 

Undervisning

 • Du kommer att få läsa texter och svara på frågor i arbetshäftet.
 • Du kommer att få träna begrepp med kahoot.
 • Du kommer att få kolla på några filmer som handlar om vatten och luft. 
 • Du kommer att få göra några undersökningar.
 • Du kommer att får träna med hjälp av Bingel.

 

Vad du behöver kunna

Kunna beskriva vattnets egenskaper:

 • beskriva vattenmolekylens uppbyggnad (kemiska beteckningen, hur molekylen ser ut, vilka atomer som finns i molekylen)
 • berätta om vattnets olika faser och hur vattenmolekylerna förhåller sig till varandra i de olika faserna. (fast, flytande, gas, 
 • förklara var och varför ytspänning uppstår i vatten
 • förklara varför det blir is på sjöar

 

Kunna förklara vattnets olika kretslopp:

 • beskriva vattnets naturliga kretslopp.
 • beskriva hur ett vattenverk fungerar.
 • beskriva hur ett reningsverk fungerar.

 

Kunna berätta om luftens egenskaper och vilka olika molekyler den innehåller:

 • beskriva varför luft är viktigt för allt levande.
 • ge exempel på luftens sammansättning av gaser.
 • förklara hur luft kan transportera doftämnen och luftföroreningar.
 • förklara atmosfärens betydelse för liv på jorden.

Matriser

Ke
Kemi, Vatten och luft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande kunskaper
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Samband
Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Utföra undersökningar
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt.
Värdera resultat och beskriva undersökningar
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: