👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Biologi Livets utveckling

Skapad 2020-12-10 15:30 i Slaka skola Linköping
Temaarbete i no, om livets utveckling
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)
Vilka har funnits längst, fiskar eller fåglar? Vad är fossil för något? Vilket är det största djur som gått på jorden? Vad är ett nässeldjur? Varför har sköldpaddan skal?

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du:

 • Veta mer om hur livet har utvecklats.
 • Förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon. 
 • Känna till att människan ingår i livets utveckling. 
 • Kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur. 
 • Känna till vem Charles Darwin var.

 

Undervisning:

I Google Classroom presenteras mål och innehåll för de olika lektionerna.

Bedömning

Bedömning görs utifrån ett avslutande prov, inlämnade uppgifter och delaktighet i klass- och gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

NO Bi
Biologi Livets utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Granska och tolka
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Ställningstagande
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Se samband/begreppsanvändning
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt godanvändning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Relatera och se samband
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellanmänniskors beroende och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Resonemang
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Vetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.