👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text 5

Skapad 2020-12-10 15:35 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Efter påsklovet kommer vi att arbeta med återberättande texter i svenskan. Vi ska fokusera på tidningsartikeln...

Innehåll

Mål för vårt arbete:

Efter arbetsperioden ska du kunna:

 • formulera öppna och stängda frågor, samt förklara skillnaden på dem.
 • skriva en nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext.
 • använda dig av och svara på de journalistiska frågorna.
 • använda talstreck på rätt sätt.
 • skriva bildtext till artikelns bilder.
 • förklara vad rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext och signatur är och kunna visa de olika delarna i en tidningsartikel.
 • förstå det du läser genom att använda olika strategier t ex reportern.
 • tänka källkritiskt när du läser en nyhetsartikel.
 • förstå vem det är som säger eller tycker saker i en nyhetsartikel.

Så här jobbar vi:

Under arbetsperioden kommer du att få förbereda och genomföra en intervju, träna på att ställa frågor till en läst text (använda reportern), titta på olika nyhetsbilder tillsammans och prata om vad vi ser, titta på och läsa nyhetsartiklar för att se strukturen, repetera vad återberättande texter är och vad som kännetecknar dem, jobba med verb i preteritum, gemensamma genomgångar samt resonera om saker genom att använda EPA-metoden.

Bedömning:

Under lektionerna bedömer vi ditt engagemang och hur du visar att du hänger med på det vi gör. Vi bedömer också de texter du producerar. Slutligen kommer du att få skriva en tidningsartikel som vi bedömer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6