Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring - Kapitel 4

Skapad 2020-12-10 17:07 i Djupedalskolan Härryda
Detta kapitel handlar om negativa tal och hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken.

Innehåll

Innehåll

Procent och promille, förändringsfaktor, algebra och procent, procentenheter, koordinatsystem, grafer, proportionalitet och linjära samband, mer om linjära samband.

Begrepp

Andelen, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, x-koordinat, y-koordinat, origo, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband.

Arbetsbeskrivning

Genomgångar

Diskussioner 

Enskilt arbete samt arbete i par/grupp

Prov

Bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven under arbetets gång och genom ett avslutande skriftligt prov.

 

Du bedöms utifrån dessa förmågor:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Matriser

Ma
Ämnesmatris - Samband och förändring

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet.
Du behöver öva mer på att lösa problemuppgifter genom att välja metod och strategi som passar till uppgiften.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Hur väl du kan förstå och använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande begreppen som hör till området "Samband och förändring".
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder som passar till uppgiften.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande metoderna som hör till området "Samband och förändring".
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet samband & förändring med tillfredställande resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet samband & förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet samband & förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för tillvägagångssätt
Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Du behöver öva mer på att visa dina uträkningar, dvs hur du kommer fram till ett svar.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Resonera och motivera innebär att du kan förklara hur du har tänkt, varför du anser att t.ex ett påstående är rätt eller fel.
Du behöver öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är det rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: