Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-12-10 20:13 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 6 Religionskunskap
Du ska få lära dig om de fem världsreligionerna Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?

Innehåll

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor;

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser religionerna på kärlek och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?
 • Finns det samband mellan hur man lever och religionen?

Du ska även kunna;

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika medier och källor.
 • Delta i resonemang kring informationens och källors trovärdighet.

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Enskilda uppgifter
 • Grupparbete

Bedömning

 

 • Du kommer att få visa dina kunskaper i några skriftliga uppgifter. Du ska då visa att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna och att du kan se samband mellan religionen och hur man lever. 
 • I slutet av temat blir det ett test där du visar dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler samt likheter och skillnader mellan dessa.

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- din förmåga att söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Tidsplan:

V. 47 2020 - v. 11 2021 med avslutande skriftligt prov v. 11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Världsreligionerna
Eleven har inte grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och kan inte visa det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven kan inte visa enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Information & källor
Eleven kan inte söka information om religioner och andra livsåskådningar och kan inte använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt för att föra enkla resonemang om informatio­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: