Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderi åk 7 vt-21

Skapad 2020-12-10 21:33 i Nolhagaskolan Alingsås
Fritt broderi
Grundskola 7 Slöjd
Du ska brodera ett fritt broderi. Det är som att färglägga en bild med broderitråd. Temat är: Ett intresse för mig (t.ex musik, sport, film)

Innehåll

Konkreta mål

Lära dig brodera olika stygn och att formge ett egenvalt motiv.

Bedömning

Hur du lärt dig brodera stygnen, hur du utvecklar din idé, hur du leder arbetet framåt och hur genomarbetat du gör din uppgift.

När monteringen är färdig bedöms även hur du utvärderar ditt arbete med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Undervisning

 • Genomgång av olika stygn. Du får prova på tre olika stygn: förstygn, efterstygn och stjälkstygn. Vill du, får du även lära dig kedjestygn, langettstygn, plattsöm, schatterstygn, knutar och kråkspark.
 • Andra viktiga begrepp: Fritt broderi (till skillnad från bundet broderi), moulinégarn, pärlgarn, broderinål, montering.
 • Leta efter inspiration för att kunna formge din bild.
 • Rita och planera din bild i orginalstorlek; bestäm färger och stygn.
 • Bildens konturer ska sedan föras över till bottentyget med hjälp av kalkeringspapper eller tygpenna.
 • Du broderar ditt arbete på ett linnetyg.
 • Skriv dokumentation efter varje lektion för att lättare kunna utvärdera ditt arbete.
 • Efter detta ska du sy en shoppingkasse där du monterar ditt broderi.
 • När även nästa arbete, shoppingkassen, är färdig, skriver du utvärdering med hjälp av din dokumentation. 
 • Lämna in planering och utvärdering på Unikum. 

 

Planering för vårterminen -21

v.2 Genomgång av uppgiften, se bilder för inspiration, börja prova på att brodera. (fjärr)

v.3 Fortsätta prova på stygn. Planera ditt egna broderi. (fjärr)

v.4 Broderi (blev film pga. fjärr)

v.5 Broderi (på skolan)

v.6 Broderi (på skolan)

v.7 SPORTLOV

v.8 Broderi (fjärr)

v.9 Genomgång av uppgift shoppingkasse.

v.10 

v.11

v.12

v.13

v.14 PÅSKLOV

v.15

v.16

v.17

v.18

v.19 Utvärdera din shoppingkasse med broderi.

v.20 Senaste veckan för att lämna in Utvärdering.

v.21

v. 22

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: