Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik - kraft och rörelse, åk 7

Skapad 2020-12-10 22:12 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Fysik
I detta arbetsområden fördjupar vi våra kunskaper i fysikens mekanik. Varför ramlar vi inte ut från jorden? Varför krockar inte jorden och månen? Varför är det lättare att gå på en sandad isbana än en hal? Vad är arbete i fysiken? Dessa och fler frågor ska vi få svar på när vi arbetar med mekanik.

Innehåll

Mekanik - kraft och rörelse åk 7

Varför ska du lära dig om kraft och rörelse? 

Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang och på så sätt förstå din vardag med hjälp av fysik.

 

Tidsperiod: v.45-50

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Veta vad som menas med tyngdkraft/gravitationskraft/dragningskraft

Veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet den mäts

Kunna göra hastighetsberäkningar.

Känna till begreppet acceleration

Kunna skilja på massa och tyngd,

Veta vad som menas med motkraft

Känna till begreppet tyngdpunkt och stödyta

Kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse

Känna till begreppet tröghet

Känna till hur krafter påverkar oss i vardagssituationer.

Kunna förklara tyngdkraft, friktion, densitet och gravitation och ge exempel på hur det påverkar oss i vardagen.

Kunna genomföra en undersökning och skriva en rapport.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Arbetet kommer att följa utvalda delar av kapitel 6 i fysikboken Spektrum och kapitel 3 och 4 i fysikboken Makro. Under området kommer det ske följande:

Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och med filmer) och ni får tid att läsa i boken samt arbeta med uppgifter enskilt, i par och i mindre grupper.

Vi kommer att ha undersökande laborationer i mindre grupper.

Vi kommer att skriva laborationsrapporter, både i grupp och enskilt.

Vi kommer att ha övningar och bedömande moment där ni ska utifrån det ni har lärt er diskutera och ta ställning i olika frågor.

 

Vecka

Vad

Hur

45

Rörelse (kap 6.1)

Begrepp: Likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse och medelhastighet, acceleration

Göra beräkningar på sträcka, tid och medelhastighet och acceleration

Genomgång

Laboration

Beräkningar

46

Vad är en kraft? Att mäta och rita krafter. (kap 6.2)

Begrepp: Dragningskraft, normalkraft, motkraft, jämvikt, tyngdkraft

Göra beräkningar på olika krafter och rita kraftpilar

Genomgång

Laboration

Beräkningar

47

Friktion - en kraft som bromsar

Stödyta, tyngdkraft

Begrepp:friktionskraft, stödyta, lodlinje

Genomgång

Laboration

Beräkningar

48

Hur man ritar krafter.

Hävstång

Repetitionsuppgifter

Laboration: Friktionskraft

Laboration

Genomgång

Uppgifter

49

Fritt fall, Tröghet (6.3, 6.4)

Repetitionsuppgifter

Genomgång

Uppgifter

Diskussioner

50

Introduktion till Tryck, väder


Prov

Genomgång


Prov

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Momentet kommer bedömas genom inlämnade uppgifter och laborationsrapporter och utförande av dessa laborationer samt prov. Kunskaperna ni ämnas att få kommer användas i följande moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Mekanik (Kraft och rörelse) åk 7

F (insats krävs)
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Begreppen: Likformig, olikformig, retarderad och accelererad rörelse Dragningskraft, normalkraft, motkraft, friktion Fritt fall, kaströrelse, tröghet och centralrörelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i skottkärror, gungbrädor.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven deltar i laborerandet och kan bidra till enkla rapporter med slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera utvecklade slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar aktivt i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera välutvecklade slutsatser och förklaringar med användning av fysikaliska begrepp och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: