Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren Projektbeskrivning Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1 Villan

Skapad 2020-12-10 23:41 i 123801 Förskolan Eriksdalsvillan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                                      

Projektbeskrivning

Inför terminsstart fick barnen i uppgift att ta med en skolåda, denna målandes och gjordes fin på förskolan eller i hemmet om det föredrogs. När lådan var klar fick den komma hem och i lådan låg en beskrivning av vårt projektuppdrag. När barnen kom tillbaka efter sommaren välkomnade vi att lådan kom tillbaka med ett eller flera ”fynd” från naturen. Detta fynd fick gärna ha en anknytning till det som barnet upplevt under sin ledighet.

På Ekorren har vi valt att arbeta löpande med barnens lådor/projektuppdrag. Det som skapar intresse kommer bli det vi arbetar med. Självklart viktigt att allas lådor uppmärksammas mycket och ofta. 

Vårt mål är att fynden skall bli kollektiva och självklara föremål i vår miljö, inne som ute. Med fynden som utgångspunkt kan vi arbeta med normer och värderingar genom att skapa gemenskap och nyfikenhet kring ett barns låda och dess innehåll. Vi har stor möjlighet att arbeta med empati genom att ta väl hand om allas fynd lika fint som om det vore din egen. Vi kommer att utmana barnen i arbeta i alla uttryckssätt i projektet. 

Lådorna har en central plats i innemiljön och uppmärksammas dagligen. I lärloggar samt i den pedagogiska dokumentationen på förskolan kommer både barnen och vårdnadshavarna kunna följa de processer som fynden skapar.

Vi i arbetslaget reflekterar och samtalar regelbundet kring vad som intresserar barnen just nu och hur vi kan låta barnen få fördjupa dessa intressen. I reflektionen pratar vi även kring om något material behöver tillföras för att få dessa lärprocesser att växa fram. Alternativt vilken ny kunskap vi pedagoger behöver skaffa för att utmana barnen vidare. Både förskollärare och barnskötare i arbetslaget arbetar praktiskt i projektet. Förskolläraren har huvudansvaret för att publicera lärloggar, både individuella och grupp. 

Vår förhoppning är att projektet skall fortgå löpande och kunna inkludera alla delar ur läroplanen på sikt. 

Vi kommer arbeta både i hemgrupp samt i mindre grupper. 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: