Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska Referat

Skapad 2020-12-11 10:04 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att referera handlar om att sakligt kunna återberätta något man sett, hört eller läst. Du har kanske till exempel lyssnat till ett sportreferat, då sportkommentatorerna refererar en fotbollsmatch, d.v.s. de återberättar vad som händer. Vi stöter ofta på situationer i vår vardag där vi muntligt eller skriftligt behöver kunna referera. Under detta arbetsområde kommer du att få utveckla ditt skrivande. I de flesta texttyper förekommer ofta någon form av referat. En god referatteknik ligger därför grund för att lyckas med andra mer avancerade texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig:

 

 • Vad som är utmärkande för sakprosatexter.
 • Hur man tar ut det viktigaste i en text (sammanfatta) och att referera.
 • Veta vad som kännetecknar sammanfattningar och referat.
 • Att utveckla sammanfattningstekniken så att den når upp till kraven för ett referat.
 • Vi lär oss inleda och avsluta ett referat.
 • Arbetsområdet avslutas med att du själv skriver ett referat.


Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • Utöka ditt ordförråd
 • Förstå det du läser
 • Träna på olika lässtrategier
 • Träna på att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Träna på att ange källor i löpande text.
 • Träna på att skriva sakliga referat.

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Texternas innehåll och syfte
 • Språkets struktur och normer
 • Anpassa språket efter syfte och mottagare.

Varför ska du lära dig det?

I vår vardag och i vårt samhälle stöter vi dagligen på situationer där vi både muntligt och skriftligt förväntas kunna återge något vi hört, sett eller läst. Referattekniken blir till exempel ett viktigt redskap när du skriver olika texttyper framöver, t.ex. argumenterande texter och utredningar.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer ta oss igenom arbetsområdet stegvis. Det är därför viktigt att följa med på lektionerna och delta aktivt. Du kommer först att få träning i att sammanfatta olika texter. Därefter kommer du att få tips om vad du ska tänka på när du refererar. Du lär dig att skriva egna referat genom att träna på att tillämpa de regler som hör ett referat till. Du tränar på att skriva inledningar, att använda referatmarkörer och skriva avslutningar. 

 

Vilket material kommer du använda?

 • Portal s.194-199.
 • Genomgångar. 
 • Olika texter t.ex. tidningsartiklar.

 

Hur ska området bedömas?

Lektionsaktiviteten, att vara aktiv vid genomgångar och i diskussioner, är viktigt. Den slutliga skrivuppgiften, att skriva ett eget referat, ligger också till grund för bedömning.

 

Hur ska återkoppling ges?

Återkoppling ges i samband med lektion samt i form av matris efter avslutad skrivuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: