Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd/Grön Pedagogisk planering, Centrums förskoleenhet.

Skapad 2020-12-11 10:37 i Linnéstugans förskola Sjöbo
Förskola
Gemensamt tema: Utifrån barnens intresse och "Sjöbo kommuns vision 2034" om ett hållbart samhälle har vi beslutat detta tema. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Bruntlandrapporten FN 1987). Hållbar utveckling innefattar områdena ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet.

Innehåll

Projekt: Må bra

Bakgrund/Nuläge

Vi vill ge barnen kunskaper runt hälsa, social utveckling, kost och natur. Vi ser ett intresse och behov av rörelse hos barnen och det finns ett dans och musikintresse i gruppen. Kosten är av betydelse liksom behovet av lugn, lek, vila och fritid. Forskning visar att rörelse främjar barnens välbefinnande för att utvecklas och må bra.

Syfte

Att ha förmåga att kunna ha väl fungerande sociala relationer till sina medmänniskor och vara delaktig i en gemenskap. Att få lov att ha olika sätt att känna "Må bra". Möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas.

 

Läroplansmål/riktlinjer

se nedan.

Undervisning

Vi kommer att undervisa i mindre grupper. 

Vi kommer att använda våra lärmiljöer både inne och ute.

Barnen kommer att få erbjudanden/prova många gånger.

Vi kommer att erbjuda väl avvägda aktiviteter under dagen.

Vi börjar med en Brainstorm tillsammans med barnen, om att "Må bra".

Vi använder oss av Kanin och Igelkott.

Inspirerande miljöer som resulterar i att barnen mår bra.

Dagsschema där barnen ser vika erbjudande som finns.

Vi kommer att jobba med digitala verktyg som Bluebot, IPad och projektor.

Sagor och drama.

Mindfulness och massage.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: