👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA: Bråk och procent kap 4, Prio 7

Skapad 2020-12-11 11:38 i Landvetterskolan Härryda
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med bråk och procent. Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerska kejsaren Augustus krävde tex 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar och procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta.

Innehåll

 

I det här området kommer du att lära dig

 • om bråkform och blandad form
 • att växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • att jämföra och storleks ordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • att beräkna andelen i procentform
 • förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent

 

Så här kommer vi att arbeta:

Eftersom vi inleder den här terminen med distansundervisning kommer arbetssättet också bli lite annorlunda mot vad ni är vana vid.

Genomgångarna kommer delvis vara filmade och även finnas tillgängliga på matte-siten. Vi kommer fortfarande arbeta med uppgifter i boken och på övningsblad för att träna på metoder och begrepp. Förhoppningsvis kommer vi även få till en del gruppuppgifter för att träna på resonemang och kommunikation.

Ni kommer få en del uppgifter att göra på socrative.com och på kunskapsmatrisen.se. Ni kommer ev. även få några inlämningsuppgifter på Unikum och vi kommer ha prov v.10 (tis+fre).

 

 

Lektionsplanering:

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering: Lektionsplanering

 

Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på studiehjälpen på onsdagar kl 15.15-16.15  i sal 135. Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig. 

 

På min mattesite som du hittar här: Ma-site  kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter.

 

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hantera bråkform och blandad form
 • växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • jämföra och storleksordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • göra beräknar med addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • beräkna andelen i procentform
 • beräkna förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent

  

Se även matrisen nedan för mer detaljerad beskrivning av bedömningen.

Uppgifter

 • MA: PROV Bråk och Procent del 2

 • MA: PROV bråk och procent del 1

 • Matematik: inlämning fredag v.8

 • Matematik: inlämning fre v.10

 • Matematik: Repetition inför prov

 • Matematik: inlämning fre v.5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent - Årskurs 7 vt-17

Nivå 1
Du kan
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
inte helt de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet . bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, decimalform, procentform, andel, delen och det hela
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
inte helt använda dig av fungerande metoder för att göra enklare beräkningar med de fyra räknesätten utan digitala hjälpmedel inte helt kunna växla mellan bråkform och blandad form Inte helt kunna förlänga och förkorta bråk inte helt kunna beräkna delen och det hela i procent
kunna växla mellan bråkform och blandad form kunna växla mellan bråk-, decimal- och procentform kunna förlänga och förkorta bråk kunna addera, subtrahera och multiplicera enkla bråk kunna beräkna andelen, delen och det hela i procent kunna beräkna förändringar (ökning, minskning) i procent
kunna med säkerhet växla mellan bråkform och blandad form kunna med säkerhet växla mellan bråk-, decimal- och procentform kunna med säkerhet förlänga och förkorta bråk kunna addera, subtrahera och multiplicera svårare bråk kunna med säkerhet beräkna andelen, delen och det hela i procent kunna med säkerhet beräkna förändringar (ökning, minskning) i procent
använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri, procent, bråk och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
inte helt lösa olika problem eller bedöma rimligheten i ditt svar
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.