Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsskador åk7

Skapad 2020-12-11 13:18 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En av idrottens baksidor är skador. Allt från mindre fotledsstukningar till allvarliga överbelastningsskador utgör både oönskade och smärtsamma avbrott i många aktivas idrottande. I undervisningen ställer vi denna gång frågan om varför skador uppstår och om det går att undvika dem...

Innehåll

Centralt innehåll

 

Genom innehållet förebyggande av skador får eleverna kunskaper om hur man kan undvika att skada sig i samband med fysisk aktivitet. Det kan handla om hur man genom uppvärmning kan undvika bristningar i muskulatur och ligament. 

Syfte

 

Syftet med undervisningen är att ge er kunskap i hur ni kan förebygga och behandla idrottsskador.

 

Arbetssätt

Vi inleder med ett teoretiskt pass kopplat till idrottsskador. Passet utgår ifrån en Powerpoint som sedan läggs ut på Classroom.

Under kommande lektioner fram till provet så diskuterar vi olika skaderisker som är finns för de aktuella momenten som vi arbetar med. Vi diskuterar även hur man kan förebygga skador. 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

Din kunskap kring idrottsskador

Hur väl du kan resonera kring hur man kan förebygga samt behandla idrottsskador.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrottsskador

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrottsskador
Du har grundläggande kunskaper om idrottsskador. Du kan föra enkla resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Du har goda kunskaper om idrottsskador. Du kan föra utvecklade resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Du har mycket goda kunskaper om idrottsskador. Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: