Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering hållbar utveckling - Miljö och hälsa

Skapad 2020-12-11 13:42 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Under höst- och vårterminen kommer vi att ha hållbar utveckling i fokus. Vi ser att barnen har intresse för varandra och naturen omkring sig. Vi vill skapa förståelse för en hållbar utveckling såväl ekonomisk, social som miljömässig.

Innehåll

Nuläge

Kaplangårdens förskola har tillgång till sopstation och sorteringskärl som vi vill nyttja för att väcka intresse hos barnen kring återvinning och energiförbrukning. Vi ser att många barn har svårt att varva ned och behöver stöd till avkoppling och välbefinnande. Vi har aktiva barn som vill röra på sig och utmanas motoriskt. Barnen har ett stort intresse för varandra och för sin omvärld.

Mål

Vi vill ge barnen möjligheten att skapa en förståelse för vilka val människan kan ta för att skapa en hållbar utveckling. Målet är att skapa en förståelse för vilken roll hälsa och miljö har i hållbar utveckling. Vi vill inspirera till att skapa ett etiskt förhållningssätt till världen, människan, djuren och naturen.

Syfte

Syftet är att barnen ska känna delaktighet och tillhörighet med världen samt skapa medkänsla för individen och närmiljön såväl som i det stora.

 

Genomförande

  • Sopsortering med barngruppen
  • Hälsa - rörelse, mindfulness, kost.
  • Samtala kring olika material och energiförbrukning.
  • Läsa böcker analogt och digitalt
  • Använda oss av digitala verktyg som Qr-koder och pedagogiska appar.
  • Delta aktivit i rollekar för att skapa likvärdiga möjligheter och bredda intressen.
  • Lyfta barnens rättigheter och barnkonventionen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar lärandet i vardagen och publicerar i barnens individuella lärlogg samt Fjällugglans.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för dokumentationen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar med jämna mellan rum vid enskilda och gemensamma planeringar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: