👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dragets Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2020-12-11 14:08 i 123951 Förskolan Metaren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

   

·         Vi har under höstterminen haft fokus på barnens sommaruppdrag. Det är barnens intressen som ligger till grund för utforskandet i sommaruppdragen vilket gynnar deras inflytande. Genom dessa intressen har barnen fått möta de olika ämnesområden transdiciplinärt och vi låter varje projekt få ta plats och tid.

·         Vid reflektionerna så planerar och bestämmer vi tillsammans. Det är en fast pedagog som introducerar en ny aktivitet för barnen, detta så att barnen kan varierar i olika gruppkonstellationer. Alla ansvarar över att dokumentera under aktiviteten vi arbetar med och utformningen av miljöerna och materialet.

·         Under våra reflektioner i arbetslaget, där vår dokumentation ligger till grund, utformar och samtalar vi om våra aktiviteter och miljöer. Under aktiviteterna introduceras materialet för barnen så att de sedan även kan arbeta självständigt med materialen i våra pedagogiska miljöer.

 

 

·         De planerade aktiviteterna erbjuder alla barn möjligheten att möta och utforska i deras egen takt och det har varit viktigt att projektarbetet fått vara synlig under hela dagen så att det går att återkomma till. I vår miljö så kan en se tydliga spår av vårt fokus i aktiviteterna både genom synlig dokumentationen och material.

·         För att synliggöra barnens uppdrag och för att barnen enkelt ska kunna ta del av varandras erfarenheter så har vi satt upp kardborrband på väggen. Här hittar barnen också bokstäver, bilder och teckenspråks-tecken direkt kopplade till uppdragen. Detta möjliggör för barnen att ta ner, gå runt och sätta upp dokumentationen igen!

·         Barnens egna erfarenheter har fått flytta in i alla rum och lämnat spår och utformat vår miljö.  I rörelserummet har vi kunnat möta musik, dans och QR-koder, i ateljén olika färger och material, i konstruktionsrummet nya material kopplat till barnens sommaruppdrag och i läshörnan böcker om de olika teman. Vi har även skapat en naturhörna med vårt eget träd, kikare och naturmaterial. 

·         Alla barnen erbjuds att möta aktiviteterna och materialet utifrån sin egen nivå och på så sätt får de stor möjlighet att påverka sitt eget lärande. Efter att alla barnen har fått prova och möta en aktivitet, så anpassar vi sen så att vi gå vidare på olika nivåer.

·         Det material som vi har använt är bland annat färg, lera, konstruktionsmaterial, digitala verktyg, litteratur, musik, naturmaterial samt de material som barnen har presenterat i sina sommaruppdrag, såsom bär, stenar, kottar, hästar m.m.

·         Materialen och utformningen av miljön ändras beroende på temat vi arbetar med och får vara kvar även när vi börjar med ett nytt tema/projekt. Varje sommaruppdrag har på så sätt medfört nytt material och aktiviteter vilket har bidragit till barnens lek och utforskande. 

·         Materialet är alltid tillgängligt så att barnen har möjlighet att arbeta med det även utanför projekttiden eller när vi har gått vidare till nästa tema. I och med att material är varierat och tillgängligt för barnen så medför det att barnen har möjlighet att utforska materialet många gånger, när de själva vill och i nya situationer.

·         Barnen har fått erfara nya material, nya tekniker och hur de använder ett material för att t.ex tillverka en hästsko. Genom att dela erfarenheterna med varandra så inspireras de genom både sina egna och andras erfarenheter. Att undersöka på olika sätt har varit en del av terminens fokus - titta med digitalt förstoringsglas, vanligt förstoringsglas och kikare. Barnen lär sig av varandra!

·         Familjerna har genom sommaruppdragen fått möjlighet att involveras, de får kontunerliga uppdateringar via lärloggar och nyheter på skolplattformen så att de kan använda informationen för att tillsammans med sina barn kunna samtala om de upplevelser som barnen har varit med om under sin dag på förskolan - både genom bild och text. Vi har också haft som mål att innan jul ska alla barn ha minst en individuell lärlogg registrerad.  


 

·         HUR GÅR VI VIDARE?

·         Syftet under höstterminen har varit att få fatt vad barnen är intresserade av och vill ha mer kunskap om, det är det här som gör att vi kan smalna av. Vad blir vårt projekttema till våren?

·         Det vi har observerat att barnen har visat intresse för är närmiljön, spindeln, träden, insekter och spaning.

·         Ett par av uppdragen har lett oss in på programmering, bland annat yogan och kottarna som vi har färgat i svart och vitt för att använda vid vår kodning och mönsterskapande. 

·         Vi ska fortsättningsvis utforska de kvarvarande sommaruppdragen. Stort fokus under vårterminen kommer att vara på programmering och kodning, både digitalt och analogt. Vi ska också arbeta med mer naturmaterial i vår naturhörna och konstruera med naturmaterial genom att skapa en egen liten snickarhörna. 

·         För att genomföra detta så behöver vi pedagoger skaffa mer kunskap om programmering och binära koder. Vi letar på nätet, tar del av studenters kunskap samt läser artiklar kring ämnet. Vi behöver också skaffa en hammare, skruvmejsel, skruvar och spikar!