Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÅNEN 2020/2021 Uppföljningsperiod 1. Projektbeskrivning

Skapad 2020-12-11 14:14 i 123791 Förskolan Eriksdal Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen.

Innehåll

VAD: (Innehåll)

Att få upptäcka förskolan: alla material och aktiviteter. Våra ledord är VÄLKOMMEN, UPPTÄCKA, TILLSAMMANS och REFLEKTION. Barnen ska välkomnas in i förskolans värld och få möta allt vad förskolan innbär - från skapande, bygg, konstruktion, vattenforsk till rutiner, trygghet, relationer. Utbildningen ska präglas av alla dessa möten mellan barn och material - det ska vara tillåtande, tillgängligt och kreativt! Ett extra stort fokus på materialet lera! Även ett fokus på naturvetenskap genom snäckskal och våra levande snäckor som vi tar hand om. Snäckskalen finns med i vardagen, och är med när barnen möter lera, måleri, konstruktion etc. 

 

VARFÖR? (Syfte)

VÄLKOMMEN IN I FÖRSKOLAN. Barn som kommer till förskolan för första gången ska lära känna en helt ny värld, att nyfikenhet och upptäckarlust får ska få stå i centrum i deras möte med förskolan. De ska välkomnas in i förskolans värld. 

HEM OCH FÖRSKOLA. UNDRSÖKNINGSBARHET.
Ett av barnen hade med ett snäckskal som sitt sommaruppdrag - samarbete mellan hem och förskola. Därtill är snäckskalen ett konkret material som är undersökningsbart på flera olika sätt, taktilt undersöka, känna. I skapande - avtryck i lera, rita av. Projicera - film om snäckor, snäckans spiralform på olika sätt. 

EMPATI, OMTANKE, NATUR/MÄNNISKA. De levande snäckorna ger barnen möjlighet att ta hand om en levande varelse, vad äter de, hur ska vi ta hand om dem? Barnen visar snäckorna omtanke och försiktighet i hantering. 

 

HUR? (Tillvägagångssätt)

Tillgängliga miljöer och material bjuder in till barnens upptäckande, fokusområden veckovis - exempelvis 1-2 veckor undersöker vi vattenfärg, 1-2 veckor flaskfärg, 1-2 veckor lera, 1-2 veckor vattenutforskande. Snäckskalen finns med som en röd tråd - de följer med till leran, till vattenforsk etc.  

Barnen ska välkomnas in i verksamheten - avdelningens miljö ska präglas av ordning, synlighet och tillgänglighet. Veckans material ännu mer synligt och tillgänligt. 

Snäckskal, "sniglar" ska finnas överallt i miljön - fysiska ting och foton. 

Ge tillbaka dokumentation till barnen, de reflekterar mest kring utskrivna foton snarare än projicerade foton. Titta på filmat dokumentation tillsammans med barnen, projicerad eller direkt i ipad. Rutiner för att varje vecka skriva ut foton och ge tillbaka till barnen (på väggen, på golvet under genomskinlig plastmatta). 

 

  

 

Digital dokumentation:

  • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
  • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
  • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
  • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
  • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: