Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi åk 7 Cellen, bakterier och virus. Ht 20

Skapad 2020-12-11 14:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering med matris kring celler, bakterier och virus.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Allt liv är uppbyggt av något så fantastiskt som celler. Det finns till och med djur som bara består av en enda cell! Förutom celler, kommer vi också att titta på andra små encelliga organismer, bakterier. Och, vad är egentligen virus? Om detta ska du få lära dig under de kommande veckorna.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta området ska du:

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter och bakterier.
 • Inse vad de första mikroskopen betydde för biologin.
 • Veta hur bakterier förökar sig och hur de kan se ut.
 • Ge exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier och hur vi kan skydda oss mot bakterier.
 • Känna till nyttiga bakterier.
 • Veta varför ”nedbrytare” behövs i naturen
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier
 • Veta vad virus består av och hur de skiljer sig från bakterier
 • Kunna använda lupp och mikroskop och kunna laborera
 • föra resonemang om användning av antibiotika, resistenta bakterier
 • kunskap om vaccinering.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och laborationer.  
Området avslutas med två skriftliga läxförhör.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi 7: Livets minsta byggstenar

Bedömningsmatris

---->
------>
----->
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Tex virus och bakteriesjukdomar . funktion vaccinering
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Livsvillkor
Upptäckter och deras betydelse tex vaccinering, antibiotika, mikroskop, resistenta bakterier
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: