Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÅNEN Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2020-12-11 15:17 i 123791 Förskolan Eriksdal Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

VAD och VARFÖR:

ledord VÄLKOMMEN, UPPTÄCKA, TILLSAMMANS och REFLEKTION

Välkommen in i förskolan. Ett möte med förskolan. Även barn som gått längre tid - varje dag ska barnen känna sig välkomna in i förskolan. Synliggöra alla barn för varandra, genom bilder på barnen som vi använder vid morgonsamling. Gå igenom vilka som är på plats, alla i gruppen är värdefulla. Förskolans rutiner, tex att samlas på mattan- samlingsprickar kan hjälpa barnen att hitta plats att sitta på. Klä av sig själv, duka av sin tallrik - låta dessa saker få ta tid.  

Förskolans material. Ateljé, bygg, gård.

ATELJÈ. Vi har fokuserat på vattenfärg (som fortfarande finns kvar) men nu kommer vi fortsätta med Fokus på LERA. Känna på materialet, taktilt undersökande av leran. Presentera i mindre bitar - presentera större klump, lersträngar, "glasspinnar", kavla ut en stor platt bit lera - göra avtryck med olika saker. 

TORGET - Fokus på att ta vara på barnens intresse för bilar, tåg, lutande plan, papprör. Möblera om för att rummet ska passa barngruppen så som den ser ut nu. 

TAKK. Ett första steg i att kunna göra egna val på förskolan. Att kunna kommunicera vad det är man vill. Ett sätt att mötas och lära känna varandra. Tydlighet - Tecken som tydliggör dagens rutiner. 

SNÄCKRUMMET, fortsätter att hand om våra snäckor. 

planering framåt--> börja PLANTERA

 •  
 •  

 • Vad är det vi i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? Mera TAKK. Lutande plan. Lera med de yngsta barnen, material att tillföra. 

 •  

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Hur -

 • Organisation. Tre grupper, varje pedagog har en bestämd grupp. Jobba in rutinerna. 

 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? Projicera bilder och filmer, skriva ut och sätta upp så att barnen kan reflektera och mötas kring bilder av vad de gjort. 

 • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Observera hur barnen tar sig an materialet på TORGET och i ATELJÈN, vilka strategier har de och vilka material behöver vi tillföra?

 • möjlighet att undersöka materialet flera gånger? LERAN ligger kvar från gruppen som utforskat under fm, den andra gruppen som kommer in kan då ta vid och möta leran. 

 •  
 •  
 • VIDARE FRÅGOR:
 • Hur har/kan familjerna involverats, vad hände då, nya frågeställningar?
 • Hur har vår organisation för samarbete och grupplärande gett effekt? Vilken betydelse blev det då vi delade barnen i mindre grupper? Hur har aktiviteter lämpliga för storgrupp fungerat? Behöver vi ändra något?

 • Har något oförutsett och oväntat inträffat? Hur kunde det i så fall involveras eller inte, i projektet?

 • Har vi gjort några nya val och vägar under projektets gång? Hur kommer det sig?

 • Hur kommunicerar och ställer vi frågor till barnen? Hur påverkar vårt förhållningssätt barnens fortsatta lärande?

 • Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor, barn och vårdnadshavare.

 • Vilka förkunskaper finns hos oss själva, behöver vi läsa på och skaffa oss egen ämnesfördjupning?

 • Hur samtalar vi om vår barnsyn och kunskapssyn i arbetslaget? Kan vi använda oss av något underlag, exempelvis Södermalms Pedagogiska ställningstagande, för dialog?

 

VEM?

 • Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta i undervisningen/aktiviteterna?

 • Vem/vilka dokumenterar?
 •  
 • Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Hur värnar vi välkomnandet!

 • Vilka fler yrkesgrupper/samarbetspartners kan vi kommunicera och lära mer av, i och utanför förskolan?

 

Mer stöd till dig som pedagog:

Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året.

I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt.
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: