👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8: Geometri

Skapad 2020-12-11 19:25 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

När pågår arbetet?

 • Vecka 50 (ht 20) - vecka 6 (vt 21)

Vilket material behöver du?

 • Matteboken Prio sid. 86-131.
 • Studifilmer som läggs upp i Classroom.
 • Övningsblad.

Vad ska du kunna om området?

 • Du ska kunna förstå och använda följande begrepp: medelpunkt, radie, diameter, pi, cirkelns omkrets och area, enhet, cirkelsektor, dimension, kropp, begränsningsyta, mantelyta och volym.

 • Geometriska figurer du ska kunna beräkna är: triangel, rektangel, cirkel, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid och klot.

Hur skall du visa vad kan om området?

 • Inlämningsuppgifter.
 • Muntlig uppgift.
 • Prov på hela kap. 3.

Uppgifter

 • Matematikprov kap 3: Geometri åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
PRIO-prov Kap 3, Geometri, åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp. Kan till viss del använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar goda kunskaper om geometriska begrepp och sambanden mellan dem. Kan använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och sambanden mellan dem. Kan på ett väl fungerande sätt använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Metod
Använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna uppgifter inom geometri.
Använder ändamålsenliga metoder för att beräkna uppgifter inom geometri.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna uppgifter inom geometri.
Problemlösning
Påbörjar ett försök att lösa enkla problem. Alla uträkningarna är ej helt korrekta.
Förstår och löser problem. Använder en relativt väl fungerande strategi som är anpassad till problemet.
Löser problem genom att välja en väl fungerande strategi som är väl anpassad till problemet.
Resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Kommunikation
Redovisningarna omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går till viss del att följa.
Redovisningarna omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa och förstå. Det matematiska språket är godtagbart.
Redovisningarna i alla uppgifterna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.