Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2020-12-11 19:09 i Gylle skola Borlänge
En argumenterande text
Grundskola 7 Svenska
Är det något du är upprörd, arg eller glad över? Då kan du skriva en insändare. Insändaren är en argumenterande text där man för fram sin åsikt med hjälp av argument. Genom insändaren vill man påverka läsaren att se något från ett annat perspektiv och kanske till och med ändra ståndpunkt.

Innehåll

Tidsplan

 • Vecka 40 - 50 

Mål

Du utvecklar din förmåga att läsa och förstå texter genom det gemensamma arbetet med att analysera insändare.  

Du utvecklar din förmåga att söka och värdera information genom att ta reda på fakta om ditt ämne. 

Du får en större förståelse för olika ords nyanser och blir säkrare på att välja ord som verkligen uttrycker det du vill.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera i skrift genom att skriva en insändare.  

Du utvecklar din förmåga att ge och ta emot respons samt att bearbeta din text så den blir ännu tydligare.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt genom att;

- förbereda och genomföra en kort presentation av ämnet i din insändare samt leda en diskussion om ämnet,

- delta i de övrigas diskussioner. Det muntliga momentet är även en träning inför det nationella provet i nian. 

 

Arbetssätt, metod och material

* För att bli säkrare på texttypen, läser och analyserar vi olika insändare tillsammans. Vi tittar bland annat på hur insändaren byggs upp.

* Vi tränar på att uttrycka åsikt och argument - i par/grupper och i helklass.

* Vi resonerar kring vikten av att använda "rätt" ord i sammanhanget och gör övningar på detta.

* Vi tränar på att skriva rubriker som lockar till läsning - i par/grupper och i helklass.

* När du valt ämne att skriva en insändare om, söker och värderar du fakta. 

* Du skriver en insändare där du visar att du kan anpassa språket efter syfte och mottagare.

* Vi gör övningar där vi tränar både på att prata och lyssna - att kommunicera muntligt.

* Vi gör övningar där vi tränar på att skriva stödord inför den muntliga presentationen.

* I en liten grupp presenterar du ditt ämne med hjälp av stödorden. Du leder sedan en diskussion där alla får möjlighet att föra fram sina åsikter och argumentera. 

* Du deltar i diskussionerna när de övriga i gruppen presenterat sina ämnen.

Bedömning

Under arbetsområdet finns många tillfällen att öva på det som är typiskt för den argumenterande texten och dessa övningar bedöms inte. Jag kommer att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons, din förmåga att bearbeta din text samt din färdiga insändare. Jag kommer även att bedöma din muntliga förmåga, det vill säga hur du presenterar ditt ämne, hur du leder diskussionen om ämnet och hur du deltar i de övrigas diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Insändare

E
C
A
Skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: