Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - Grammatik

Skapad 2020-12-12 00:57 i Modersmålsenheten GR Linköping
Att känna till de olika ordklasserna och kunna gruppera våra ord efter funktion hjälper dig att kunna prata om språket. Genom att kunna använda de olika ordklasserna kommer du också att utveckla och variera ditt språk. Denna kunskap har du användning för även när du lär dig andra språk.
Grundskola 4 – 9 Modersmål
För att bli riktigt duktig på ett språk måste du kunna tala om språket. Det lär du dig genom att lära dig språkets grammatik! Varför är det bra att kunna klassificera orden? Hur bildas nya ord? kommer vi att besvara dessa frågor och arbeta med ordklasser och ordbildning.

Innehåll

Vi  kommer att jobba med ordklasser och satsdelar, fraser, satser, meningsbyggnad     samt texter i sin helhet.

 Ordklasser:

Substantiv اسم

Verb الفعل

Adjektiv الصفة

Pronomen ضمير

Prepositioner حروف جر


Att känna till de olika ordklasserna och kunna gruppera våra ord efter funktion hjälper dig att kunna prata om språket. Genom att kunna använda de olika ordklasserna kommer du också att utveckla och variera ditt språk. Denna kunskap har du användning för även när du lär dig andra språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: