Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensamma lekar

Skapad 2020-12-12 03:29 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
På Råå montesoriförskola kommer vi till att regelbundet erbjuda barnen en gemensam lekstund. Detta för att bla. främja barnens sociala samvaro med varandra.

Innehåll

Förskolläraren ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Syftet är att stärka gruppkänslan och utveckla samarbets- och kommunikationsförmåga. Det ska även utveckla förmågor så som imitation, turtagning, koncentration och uthållighet. Dessa lekars syftet är även att ge barnet rörelse och kroppsuppfattning. Att träna deras motoriska färdigheter och bidra till fysisk aktivitet.

De gemensamma lekarna ska även utveckla deras förmåga att gemensamt ta demokratiska beslut. 

Alla dessa egenskaper är viktiga för barnets sociala samspel med varandra.

Detta ska göras genom olika sorters gemensamma lekar främst under utevistelsen men även under samlingen inomhus. 

Alla pedagogerna reflekterat tillsammans med barnen regelbundet. Detta eftersom gemensamma lekar alltid ska erbjudas regelbundet. 

Detta ska göras för alla barnen i alla åldrar.

Tina är huvudansvarig för att gemensamma lekar leks men alla pedagoger kan hjälpa till. Dokumentationen hjälps alla pedagoger åt med. Alla pedagoger hjälps även åt med att analysera de gemensamma lekarna. 

Målet är att få en sammansvetsad grupp som kan kommunicera med varandra och som visar varandra respekt, hänsyn och har ett bra socialt samspel som grundas på demokrati. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: