Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-12-12 14:27 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi
I det här området kommer du få lära dig om hur vår fantastiska kropp fungerar. Hur fungerar matsmältningen? Vad andas vi och ut? Vad gör cellerna i vår kropp? Vilken funktion har vårt skelett? Hur fungerar vårt blodomlopp? Detta är några frågor som du kommer kunna besvara efter det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte och mål

Du kommer utveckla dina kunskaper och förmågorna att: 

 • Förklara och använda biologins begrepp 
 • Genomföra enkla undersökningar
 • Beskriva enkla biologiska samband i människokroppen
 • Granska och söka information

Hur ska vi arbeta

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att vi 

 • Tittar på filmer och diskuterar
 • Svarar på inläsningsfrågor, både digitalt genom Google formulär och på papper
 • Läser texter både enskilt, par och i helklass
 • Gör en film i iMovie i grupp
 • Parar ihop begrepp och diskuterar hur de hänger ihoo
 • Skriver en förklarande text om matsmältningen

Detta kommer jag att bedöma

 • Delaktighet under lektionstid
 • Dina svar på inläsningsfrågor
 • Din iMovie film 
 • Din förklarande text om matsmältningen
 • Avstämning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NO- matris åk 5

På väg mot godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använder begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teorier, begrepp och modeller.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Information:
Söka och använda
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Granska
Vet att information kan vara olika trovärdig.
Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Undersöka:
Material
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Förarbete
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Efterarbete
Gör enkel dokumentation av en undersökning. Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: