Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap. 2 - Tal i decimalform

Skapad 2020-12-12 15:57 i Hammars skola Kristianstad
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig att förstå sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform, tals värde beroende av deras position, att utföra huvudräkning med decimaltal, jämföra och storleksordna decimaltal.

Innehåll

Målen med kapitel 2 "Tal i decimalform" är:

 • Du ska kunna se sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform
 • Du ska förstå vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • Du ska kunna utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.
 • Du ska kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.
 • Du ska kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

Bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa uppgifterna..

Du kommer att arbeta enskilt efter egen förmåga med uppgifter i matteboken Beta.

Enstaka uppgifter kommer du att få lösa tillsammans med kompis för att kommunicera matte. 

Läxor ges vid behov.

Bedömning

Jag tittar på din förmåga att delta muntligt vid genomgångar och när du och dina klasskompisar löser uppgifter gemensamt. 

Jag kommer också att vara uppmärksam på hur du tar ansvar för din skolgång och visar intresse för att utveckla dina matematiska förmågor. Detta kan du visa genom att ställa frågor och komma med egna förslag på lösningar. 

Jag kommer också att samla in ditt räknehäfte för att se hur du löser de uppgifter vi arbetar med och på vilket sätt du väjer att redovisa dina tankar.

När vi är klara med kapitlet så får du visa vad du lärt dig och att du uppnått målet med kapitlet genom att göra ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematikboken Beta - Kap 2

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Problemlösning
Lösa problem. Använda rätt strategier och metoder. Kunna beskriva tillvägagångssättet.
49 elever skulle äta korv och det fanns 120 stycken. Alla fick två var, sen fick de som ville en till. Hur många åt tre om alla korvar gick åt?
Du löser problem men visar inte hur.
Du visar de flesta steg i din uträkning.
Du visar tydligt alla steg i din uträkning.
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör avsnittet.
Bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra
I dina svar finns sällan enheter eller andra matematiska begrepp med.
Ofta finns det enheter eller andra matematiska begrepp med i dina uträkningar och svar.
Du visar alltid tydligt vilken enhet du arbetar med och använder dig av matematiska begrepp i dina svar.
Metod
Välja och använda rätt metod. Kan lösa enkla rutinuppgifter som tillhör avsnittet.
Skriv svaren med siffror. Vilket tal är tre tiondelar större än 2,9.
Du visar hur du räknar ut men kommer bara ibland fram till rätt svar.
Du visar hur du räknar och kommer nästan alltid fram till rätt svar.
Du visar tydligt dina uträkningar och kommer alltid fram till rätt svar.
Kommunikation och resonemang
Kan redogöra för och samtala om hur man löst uppgifter. Kan resonera genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
Vilket värde representerar siffran 9 i talet 3,29? Hur vet du det?
Du är inte delaktig i diskussioner och kommer sällan med egna förslag på lösningar när ni arbetar i par eller grupp.
Du ställer ibland frågor eller svarar på frågor vid par- eller gruppdiskussioner. Du förklarar ibland hur du löst dina uppgifter.
Du visar att du vill utveckla dina matematiska förmågor genom att vara delaktig vid par- eller gruppdiskussioner. Du ställer frågor, bemöter andras frågor och kommer med förslag på lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: