Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation åk 4-6

Skapad 2020-12-12 16:42 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Genom att arbeta med argumentation ska eleven utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Det är roligt att argumentera, föra fram sin egen åsikt och lyssna på vad andra tycker. I samtal med andra, så utvecklas vi! Under de kommande veckorna ska vi träna på detta.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 • utveckla din kommunikativa förmåga. Det betyder att du ska kunna argumentera både muntligt och skriftligt.
 • lära dig att anpassa ditt språk så att det passar till mottagare
 • lära dig hur man bygger upp en argumenterande text.
 • träna på att ge och ta emot respons.

Undervisning, centralt innehåll

Vi kommer att:

 • arbeta med muntlig och skriftlig argumentation
 • skriva egna argumenterande texter
 • analysera och försöka förstå hur en annons är uppbyggd för att locka till köp
 • ha muntlig redovisning
 • träna på att ge och ta emot respons

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt framföra egna åsikter för att påverka andra.
 • skriva argumenterande texter.
 • hur du stavar och använder skiljetecken.
 • hur du ger ger respons samt hur du tar emot respons från mig och dina klasskamrater.

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumentation

Argumentation

På väg mot målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än Godtagbara kunkskaper
Skriva texter/innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven behöver stöd för att skriva texter med begripligt innehåll.
Eleven skriver texter med begripligt innehåll.
Eleven skriver texter med relativt tydlligt innehåll.
Eleven skriver texter med tydligt innehåll.
Skriva texter/struktur
Eleven behöver stöd för att kunna skriva texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven skriver texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven skriver texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven skriver texter med väl fungerande struktur.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet och språkriktighet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven behöver stöd för att kunna skriva texter med vanligt förekommande ord rätt. Eleven är osäker på hur stor bokstav och skiljetecken används.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
.Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Omdöme
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven behöver stöd för att kunna ge enkla omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Respons
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven behöver stöd för att utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Argumentation
Eleven behöver stöd för att formulera och utarbeta en tes och argument.
Eleven kan formulera en tes och ett argument som stödjer tesen.
Eleven kan formulera en tydlig tes och ge två argument som stödjer tesen. Minst ett av argumenten är väl underbyggt.
Eleven kan formulera en tydlig tes och ge två underbyggda argument som stödjer tesen. Elev kan också formulera ett motargument som hen besvarar i sin argumentation.
Muntlig argumentation
Eleven behöver stöd för att formulera och förklara sin tes i samtal med andra.
Eleven kan formulera en tes och redogöra för ett argument som stödjer tesen i samtal med andra.
Eleven kan formulera en tes och redogöra för minst två argument som stödjer tesen i samtal med andra. I samtalet ger eleven underbyggt stöd till minst ett av sina argument.
Eleven kan formulera en tes och redogöra för minst två argument som stödjer tesen i samtal med andra. I samtalet ger eleven underbyggt stöd till argumenten och bemöter motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: