Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning åk 4-6

Skapad 2020-12-12 18:43 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Samhällets ekonomi i det lilla och stora perspektivet.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
Under detta arbetsområde kommer du ges möjlighet att samtala om och diskutera vilka ekonomiska villkor som råder för barn i Sverige och andra delar av världen. Hur påverkar faktorer som tillgång till mat och rent vatten? Vilken möjlighet till utbildning finns och hur ser relationen ut mellan arbete, inkomst och konsumtion?

Innehåll

Innehåll:

Du kommer under arbetets gång att ges möjlighet att utveckla förmågan att:

- samtala om och analysera ekonomiska likheter och skillnader utifrån privatekonomi

- samtala om  och jämföra hur tillgång på mat och rent vatten påverkar levnadsvillkor i Sverige, Europa och andra delar av världen

- samtala om och analysera orsaker och konsekvenser av välstånd och fattigdom

- utveckla en förståelse för den egna ekonomin och ekonomiska begrepp

 

Arbetsformer:

- diskussioner i helklass och i mindre grupper

- debatt

- skriftliga inlämningar

- muntliga presentationer

 

Material:

- filmer

- läromedel ur olika medier

 

Bedömning:

Jag kommer att titta på följande förmågor och bedömning sker löpande:

 • din förmåga att hantera och använda centrala begrepp 
 • din förmåga att kommunicera egna tankar, åsikter, argument och ståndpunkter.
 • din förmåga att beskriva samhällens olika förutsättningar och konsekvenser av dessa
 • din förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser av hur jordens naturresurser är fördelade utifrån ett samhällsperspektiv

 

Begrepp:

- tillgång

- resurs

- orsak

- konsekvens

- påverkan

- privatekonomi

- välstånd

- fattigdom

- rättighet

- arbete

- inkomst

- utgift

- konsumtion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Samhällsresurser och fördelning åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan redogöra för enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan tydligt redogöra för väl underbyggda resonemang om samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan tydligt redogöra för komplexa och väl underbyggda samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
I diskussioner använder du för ämnet relevanta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I diskussioner använder du för ämnet relevanta begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I diskussioner använder du för ämnet relevanta begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beslutspåverkan
 • Sh  4-6
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Samhällsfrågor
 • Sh
 • Sh
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ekonomi
 • Sh
 • Sh
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har grundläggande kunskaper om vad ekonomi är och kan förklara relationen mellan arbete, inkomst och utgift.
Du har goda kunskaper om vad ekonomi är och kan förklara relationen mellan arbete, inkomst och utgift.
Du har mycket goda kunskaper om vad ekonomi är och kan förklara relationen mellan arbete, inkomst och utgift.
Källkritik
 • Sh  4-6
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Levnadsvillkor
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om hur fördelningen av t.ex. mat och vatten ser ut och påverkar människors levnadsvillkor i världen. Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.
Du har goda kunskaper om hur fördelningen av t.ex. mat och vatten ser ut och påverkar människors levnadsvillkor i världen. Du ger enkla och i huvudsak underbyggda förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.
Du har mycket goda kunskaper om hur fördelningen av t.ex. mat och vatten ser ut och påverkar människors levnadsvillkor i världen. Du ger enkla och väl underbyggda förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: