Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi ÅK 7 HT-20

Skapad 2020-12-13 09:06 i Ljungviksskolan Lerum
Klimat- och vegitationszoner, kartan och världen.
Grundskola 7 Geografi
Olika växtarter har väldigt olika krav på sin miljö. Den tropiska regnskogen behöver en varm och fuktig miljö medan barrträden klarar sig bäst där det är betydligt torrare och kallare. Klimatet och tillgången på vatten bestämmer vilka olika växter som klarar att växa inom ett visst område. Jorden delas in i klimatzoner, men hur påverkar dessa klimatzonerna människornas levnadsvillkor? I det här arbetsområdet kommer vi att prata om världen, dess olika världsdelar och naturgeografi. Vilka är de sju världsdelarna och var ligger dem? Hur ser naturen ut i de olika världsdelarna? Hur är klimatet? Vad kan jag hitta för information om världen gällande klimat, växtlighet, befolkning med hjälp av olika geografiska hjälpmedel? Vilken betydelse har läge, natur, klimat för var människor bor?

Innehåll

Syfte

Du kommer att träna din förmåga att:

* se samband (förstå hur saker och ting hänger ihop) mellan naturens egna krafter/processer och människans påverkan på miljön och klimatet
* förklara orsaker och konsekvenser av naturens egna processer och människors påverkan på naturen
*förstå hur samspelet mellan människa, samhälle och natur hänger ihop. 
* söka viktig geografisk information i ämnet och granska om informationen är trovärdig och användbar för ditt arbete.
* analysera och värdera resultat med hjälp av olika former av statistik, kartor och tekniker.

Centralt innehåll

Du kommer att lär dig om:

-jordens klimat- och vegetationszoner och hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
- orsaker och konsekvenser av klimatförändringar.
- olika geografiska metoder och hjälpmedel som finns för att hitta information.
- intressekonflikter som kan uppstå i anledning av exempelvis tillgång på vatten och landområden.
- orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen och sambandet mellan befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
- att använda dig av viktiga begrepp som  klimatzon, vegetationszoner, GIS, statistik, migration, befolkning, klimatförändringar, demografi, urbanisering osv.
- de olika världsdelarnas läge, viktigaste länder, sjöar, hav och berg.

Undervisning/metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

 - föreläsningar
-  enskilt arbete

-l äxor
- diskussioner och analysuppgifter i grupp och enskilt
- genomgång av olika geografiska hjälpmedel och praktisk träning i att använda sig av statistik, kartor, avläsa koordinater osv. 

- Skrivuppgifter om olika klimat-/vegitationszoner och hur deras läge påverkar människornas levnadsförhållanden.

Bedömning

Du bedöms vid alla lektionstillfällen.

* Du bedöms i samtal, diskussioner och vid alla tillfällen där du visar din förståelse och kunskap i ämnet. 
* Du bedöms hur väl du använder viktig fakta - visar på förståelse av fakta - och hur väl du analyserar.
* Du bedöms hur väl du resonerar och underbygger dina resonemang med exempel, fakta, begrepp osv.
* Du bedöms hur väl du kan analysera orsaker - konsekvenser - lösningar på olika problem som diskuteras i det här områddet. Hur väl du ser och analyserar samband utifrån olika perspektiv!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Naturens egna processer och människans verksamheter 7A

E
C
A
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Analysförmågan
orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Du för utvecklade och till ganska väl underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur jordens inre och yttre krafter, jordens vegetation- och klimatzoner formar, förändrar och påverkar vårt naturlandskap, människorna och samhället.
Analysförmåga
orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du beskriver få orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver flera orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Du beskriver många orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och hur det påverkar människors levnadsvillkor, samhällen, natur och miljö i olika delar av världen.
Begreppslig förmåga
Användning av viktiga ord/begrepp som plattektonik, erosion, vittring, växthuseffekt klimatzoner, vegetationszoner.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du använder dig av få viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Du använder dig av flera viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Du använder dig av många viktiga begrepp som ex: erosion, klimatzoner, växthuseffekt, plattektonik, vegitationszoner i dina framställningar.
Förmåga att hantera information
söka, samla, sortera, kritiskt granska information, använda kartor och diagram från ex: Globalis, världskoll, google earth
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Du kan på ett i ganska väl fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda dig av olika geografiska verktyg, teorier, metoder och tekniker för att söka, samla, kritiskt granska information.
Förmåga att hantera information
söka, samla, sortera, kritiskt granska information, använda kartor och diagram från ex: Globalis, världskoll, google earth
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan med enkla och till viss del underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan med utvecklade och med ganska väl underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda resonemang avgöra om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket kunskaper om världsdelarnas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: