Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, musik, basstämma och timing, åk 5

Skapad 2020-12-13 14:55 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Musik
Du kommer i det här arbetsområdet få öva på att spela basstämmor.

Innehåll

Syfte

Musikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. I undervisningen inom detta område får eleverna träna på förmågan att använda musik som kommunikationsmedel genom att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kunskap kring att spela basstämmor. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningens innehåll 

Du kommer få öva att spela basstämmor på gitarr. Vi kommer till stor del att träna gemensamt men du kommer också få öva enskilt. Som hjälpverktyg har du instruktionsfilmer och tab.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna samt i mindre grupp i slutet av arbetsområdet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6

Insats krävs
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Spela & ackompanjera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: