Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning Ma HT-20

Skapad 2020-12-13 15:02 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Det här är en bedömningsmatris som sammanfattar diagnosresultaten på de arbetsområden vi arbetat med under höstterminen. Sammanställningen visar vilka områden som du behöver fortsätta att utveckla.

Innehåll

Planeringarna som bedömningsmatrisen gäller:

 • Fyrhörningar
 • Problemlösning 
 • Räknemetoder - addition och subtraktion
 • Multiplikation och division

Om du har glömt innehållet kan du gå tillbaka till planeringen och titta. 

De tre bedömningsnivåerna i matrisen visar:

 • Ej visat = Innebär att du ännu inte visat kunskaper och behöver hjälp med träningsuppgifter på kunskapsområdet.
 • Delvis visat = Du behöver träningsuppgifter från din lärare på delar av kunskapsområdet.
 • Visat kunskaper = Du har visat tillräckliga kunskaper.

Vi följer upp resultaten och fortsatt arbete i IUP och på utvecklingssamtalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4 HT -20

Ej visat
Delvis visat kunskaper
Visat kunskaper
Begreppsförmåga
Geometri - fyrhörningar. Använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Du har ännu ej visat tillräckliga begreppskunskaper gällande våra vanligaste fyrhörningar.
Du har vissa grundläggande kunskaper om fyrhörningar. Du kan även till viss del beskriva olika fyrhörningar med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om fyrhörningar. Du kan även beskriva olika fyrhörningar med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metoder
Addition och Subtraktion. Uppställningar.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du har ännu ej visat fungerande metoder med anpassning till sammanhanget.
Du kan till viss del välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Problemlösning
Använda strategier.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du har ännu ej visat fungerande strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Du kan till viss del lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Metoder
Multiplikation och Division. Samband och tabellkunskaper
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du har ännu ej visat fungerande metoder med anpassning till sammanhanget.
Du kan till viss del välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: