Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat matematikprov kapitel 1-2

Skapad 2020-12-13 17:52 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Matematik
I slutet av höstterminen gjorde vi ett prov för att stämma av vad vi kan och vad vi behöver träna vidare på. Uppgifterna handlade om taluppfattning och samtliga fyra räknesätt. Både huvudräkning, räknemetoder och att välja räknesätt kollades av.

Innehåll

Provet bestod av två delar.

Del 1: 10 uppgifter där bara svar krävdes. 1 poäng per rätt svar.

Del 2: 6 uppgifter där man behövde visa hur man räknade samt skriva svar med korrekt enhet på vissa uppgifter. Dessa uppgifter kunde ge 2 eller 3 poäng per uppgift.

Maxpoäng på provet: 25 poäng

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematikprov kapitel 1-2

Taluppfattning

Ej visat tillräcklig kunskap
Visat kunskap med viss osäkerhet
Visat kunskap med tillräcklig säkerhet
Skriva tal med siffror
Tala om en siffras värde
Peka ut tal på tallinjen
Avrunda tal

Räknemetoder

Ej visat tillräcklig kunskap
Visat kunskap med viss osäkerhet
Visat kunskap med tillräcklig säkerhet
Huvudräkning addition och subtraktion
Uppställning addition
Uppställning subtraktion
Huvudräkning multiplikation och division
Baserat på multiplikationstabellerna.
Huvudräkning multiplikation med tal som slutar på noll

Textuppgifter

Ej visat tillräcklig kunskap
Visat kunskap med viss osäkerhet
Visat kunskap med tillräcklig säkerhet
Välja räknesätt för att lösa uppgiften
Redovisa uträkningar
Skriva tydliga svar med korrekt enhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: