Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-12-13 18:07 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Arbetsområde i samhällskunskap som behandlar samhällets ekonomi bl a med hjälp av modellerna om utbud och efterfrågan, och det ekonomiska kretsloppet.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsområde i samhällskunskap som behandlar samhällets ekonomi bl a med hjälp av modellerna om utbud och efterfrågan, och det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Mål och syfte

I det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att:
 - reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans
 - analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Undervisning

Du kommer att få ta del av föreläsningar kring samhällsekonomi och delta i gruppövningar. Som grund kommer du att ha den digitala läroboken och kapitlen om familjens, företagens och bankernas ekonomi samt det globala samhället. Du kommer att få undersöka de företeelser som sker runt omkring oss och hur vi känner igen dem.  Följande begrepp ska du ha kunskap om:
 - marknadsekonomi, planekonomi, kretsloppsekonomi och blandekonomi
 - varor och tjänster
 - hushåll och företag
 - offentliga sektorn
 - utbud, efterfrågan och jämviktspris
 - hög- och lågkonjunktur
 - inflation och tillväxt
 - penning- och finanspolitik
 - investering
 - lån och amortering

Läroboksmaterial

Vi utgår ifrån Gleerups Samhällskunskap och avsnittet "Ekonomi"

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att förklara det ekonomiska samspelet med hjälp av modeller, men också dina kunskaper kring olika ekonomiska system.
Hur väl du utvecklat dina förmågor och dina kunskaper kommer du att visa i ett prov.
Se bedömningsmatrisen för kvalitetsnivåer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sh  7-9   Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9   Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: