Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7f, VT-21, Ma, Kap 5, "Algebra"

Skapad 2020-12-13 18:37 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi jobbar med kapitel 5, "Algebra" i boken PRIO 7

Innehåll

Algebra

Centralt innehåll
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

algebra, numeriska och algebraiska uttryck, variabel, förenkla uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänster led, höger led, ekvationslösning, prövning.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: