Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en recension åk 8

Skapad 2020-12-13 18:51 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 8 Svenska
Vi ska läsa flera olika recensioner och sedan är det dags för dig att skriva en egen recension av ett valfritt verk.

Innehåll

Att skriva en recension

1.    Välj verk

Bestäm dig för vad du vill recensera. Det kan t.ex. vara:

 • En bok
 • En film
 • Ett dataspel
 • Ett album
 • En konsert
 • En konstutställning
 • En teaterpjäs

2.    Sök fakta om verket

Innan du börjar skriva är det bra att ta reda på lite fakta om verket, t.ex:

 • Vad heter skaparen av verket? Har personen gjort några andra verk?
 • Vilket år kom verket ut?
 • Om det är ett verk som från början kom ut i ett annat land kan du skriva vem som har översatt och vad verket heter på originalspråket.
 • Har du valt att recensera en film/teater finns det skådespelare. Vilka?

3.    Sammanfatta handlingen

I början presenterar du verket, t.ex. om det är en bok eller film. Inled gärna med en personlig reflektion. Därefter sammanfattar du det viktigaste av handlingen, utan att avslöja för mycket.

4.    Fördjupning

I denna del berättar du lite mer ingående om verket, det kan t.ex. vara beskrivningar av personer eller miljön, eller om en särskild episod/del av verket. Här gör du även en egen tolkning, samt funderar över vad verket har för budskap, alltså om skaparen vill lära ut något eller säga något till dig.

5.    Bedömning

Här ger du ditt personliga omdöme om verket. Du ska alltså bestämma dig för hur bra eller dåligt verket är. Vad är det som är bra eller mindre bra? Tänk på att motivera dina åsikter, och ta gärna med exempel ur verket. Avsluta gärna med ett betyg.

Uppgifter

 • Min recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Utvecklingsmatris för skrivuppgift: Recension

Förbättra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften / textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Texten fungerar relativt väl som en recension.
Texten fungerar väl som en recension
Innehåll
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer eller miljö.
Eleven kan tolka ett tydligt framträdande budskap och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör en enkel motivering och har med något exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör utvecklade motiveringar och har med exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med exempel ur verket..
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Recensionen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Textbindning
Eleven använder enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
Eleven använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
Eleven använder välutvecklad och varierad textbindning
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i recensionen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt, och passar innehållet i recensionen väl.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skiljetecken
Eleven använder i huvudsak stora skiljetecken på ett fungerande sätt.
Eleven använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Stavning
Eleven gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Eleven gör få stavfel.
Eleven gör ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: