Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering

Skapad 2020-12-13 18:52 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Svenska 2 - kursplanering

Innehåll

Svenska 2 – Preliminär översiktsplanering

 

HT 2020

 

Moment 1

Introduktion till Svenska 2 (epokintensiv/grammatik) ~3-4 veckor

§  Eleverna introduceras i svenskans innehåll och arbetssätt med fokus på epoker och vad det innebär. Skönlitterära begrepp tas upp och definieras.

§  De arbeta gruppvis med att samla information om en epok utifrån frågeställningar.

§  Examination i form av tvärgruppsredovisning – samtal – eller gruppresentationer.

 

Moment 2

Litteraturhistoria kopplat till teman med fokus på jämförande/utredande, ~6-7 veckor. (antiken – medeltiden – romantiken)

§  Läskurs 1 - där eleverna väljer en skönlitterär roman med koppling till temat ev. 2 böcker att välja på.

§  Eleverna arbetar samtidigt med olika texttyper under epik där skönlitteratur är centralt och jämför och reflektera över skilda historiska tider. Eleverna läser en gemensam pjäs, Medea, från antiken och utdrag ur texter från andra epoker.

§  Den retoriska arbetsprocessen och jämförande text lyfts även under momentet.

§  Eleverna examineras skriftligt jämförande analys/utredande text där läskurs 1 lyfts in i uppgiften.

 

 

Moment 3

Litteraturhistoria kopplat till temat yttrandefrihet där satir tas upp och argumentation repeteras. (litteraturstudie), ~6 veckor. (upplysningen – realismen)

§  Litterär fördjupning då eleverna fortsatt får kunskaper om skönlitteratur, genrer samt berättartekniska och stilistiska drag.

§  Läskurs 2 - eleverna läser ännu en skönlitterär roman utifrån ett tema i ett bokpaktet. (Bokpaket introduceras)

§  Examination i form av mindre en insändare och muntlig argumentation/talmanus.

 

VT 2021

 

Moment 4

Grammatikstudie ~3-4 veckor

§  Eleverna arbetar med ordklasser och satsdelar och gör en grammatikpromenad.

§  De förklarar eventuellt olika grammatiska problem för varandra.

§  Examinationsform är ett prov.

 

Moment 5

Språksituationen i Norden, ~5 veckor (sagor, pjäser återkoppla till romantiken)

§  Språkförhållande i Sverige och övriga Norden såsom språklagstiftning, minoritetsspråk, språk i Norden och dialekter.

§  Läskurs 3 – eleverna läser sista boken i det tema som finns i bokpaktet. Denna introduceras i språksituationsmomentet.

§  Examinationsform i provform alternativt skriftligt, reportageform

 

Moment 6

Läskurs 2 och 3 i bokpaket kring något av de teman som vi arbetat med under läsåret. Samtal kring bok och film som jämförs, ~2-3 veckor.

§  Litteraturvetenskapliga begrepp och dramaturgi tas upp och repeteras.

§  De som läst samma paket går ihop och diskutera den senare boken, i läskurs 3, men drar länkar till den tidigare boken i bokpaktet.

§  Examinationsform ett podcast i samtalsform.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: