Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beslutsfattande och politiska ideologier ht 2020

Skapad 2020-12-13 19:44 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia Samhällskunskap
Vecka 50 2020 - 5 2021

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Redogöra för - beskriva och förklara
  • Resonera och motivera – diskutera och ge argument

 

ARBETSSÄTT

Vi läser gemensamt, går igenom för området viktiga begrepp samt samhällsstrukturer som demokratidiktatur, politiska ideologier - partier, hur Sverige styrsval, riksdag och regering, och diskuterar. Vi kommer att arbeta med individuella uppgifter och i grupper. Under träningstillfällena (lektionerna) tar du ansvar för ditt lärande genom att delta aktivt, ställa frågor, anteckna, vara med i diskussioner och jobba med uppgifterna.

Prov vecka 5.

 

BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att:

  • Redogöra för val i Sverige (beskriva vad som gäller vid allmänna val i Sverige, vilka val som man får rösta till, när valen sker, vem som får rösta, hur ett val går till samt vad som händer efter valet)
  • Redogöra för till vilken ideologi några svenska partier hör och motivera varför du tycker att vissa partier hör till en ideologi.
  • Redogöra för hur Sverige styrs (beskriva riksdagens och regeringens uppgifter samt beskriva och förklara hur riksdag och regering samverkar för att styra Sverige).
  • Redogöra för begreppet demokrati (beskriva vad demokrati innebär) och välja 3 krav som du tycker är viktigast samt motivera varför du tycker dessa är viktigast i en demokrati. 

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

 

C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Matriser

Hi Sh
Beslutsfattande och politiska ideologier ht 2020

Nivå 1
Mot högre nivå...
Nivå 2
Mot högre nivå...
Nivå 3
Samhällskunskap
Redogöra
I din redogörelse finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller i felaktiga sammanhang. Relevant fakta saknas, så förståelsen framgår inte.
I din redogörelse finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas någon gång, men du visar ändå på en viss förståelse.
I din redogörelse finns relevanta detaljer med betydelse för ämnet med och visar på en god förståelse.
I din redogörelse finns relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet med, vilket ger din redogörelse ett djup och visar på en mycket god förståelse.
Samhällskunskap och historia
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen saknar betydelse eller inte är relevanta.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse men är relevanta, vilket visar på en viss förståelse för begreppen.
Du använde begrepp i sammanhang där begreppen har betydelse och är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp korrekt i sammanhang där begreppen har stor betydelse och är relevanta, vilket visar på en mycket god förståelse.
Samhällskunskap och historia
Resonera och motivera
Du resonerar och motiverar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan förklaring.
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande med kortfattad förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: