Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender - Stjärnan 2020

Skapad 2020-12-13 20:16 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
En adventskalender med olika aktiviteter som har fokus på språk, rörelse, sång och skapande.

Innehåll

Läroplansmål

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Bakgrund

I december månad har vi skapat en aktivitets-adventskalender med brev som adresserats från Jultomten. Vi har tagit till vara på vad barnen visar intresse för när vi har planerat de olika aktiviteterna som barnen ska få genomföra.

Förväntat resultat

Vi vill att barnen ska utveckla sitt talspråk och sitt ordförråd samt få möjlighet att uttrycka sina tankar på ett lustfyllt sätt och i en lärorik verksamhet. 

Utbildning/undervisning

Vi kommer ha en brevlåda där Tomten varje dag har lämnat ett brev. Denna brevlåda öppnas och vi läser brevet tillsammans under vår samling. Vi kommer få olika uppgifter av Tomten så som att dansa till en låt, samtala om olika bilder, se på film, läsa böcker, sjunga och pyssla/skapa tillsammans.

Uppgifter

  • v. 49

  • v. 50

  • v. 51

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: