Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering 7A Bråk och procent Berzeliusskolan

Skapad 2020-12-13 21:21 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Bråk och procent                                                                              

När: Läsåret 2020/2021, v. 50 - 7

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Studiematerial

 • PRIO matematik 7 sid 78-119
 • Prio arbetsbok sid 48-64
 • Filmer
 • Övningsmaterial
 • Aktiviteter, quizlete, m.fl.
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • NE, digitalt läromedel

 

Arbetssätt

Delkapitel 4.1 - 4.10

 • Uppvärmning
 • Starter
 • Arbetsbok och nivå 1 eller Nivå 2 och 3
 • Aktiviteter
 • Begreppstest och kapiteltest s. 158 - 159.Utifrån resultat på testen så arbetar du med uppgifter på baslägret s 160 - 162. Därefter gör du uppgifter på hög höjd s 163 - 165.Du kommer dessutom jobba med värdera lösningar, NOG, Lös problem, modellering samt göra en bedömningsuppgift s. 156 - 157.

Bedömning

                                                               Lycka till!!!

                                                               

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: