Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighet och påverkan år 9

Skapad 2020-12-13 22:20 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Vi arbetar med frågor kring verklighet, påverkan och självständighet.

Innehåll

Under detta arbetsområde tittar vi på verklighet, påverkan och självständighet. Läsningen av Don Quijote ger perspektiv på en typ av verklighet som är starkt influerat av någon (i det här fallet riddarromaner), medan filmen the Wave ger perspektiv på gruppens styrka och svagheter. Således kretsar Don Quijotes verklighet kring ridarromanen medan karaktärerna i The Wave befinner sig i en verklighet som grundas i gruppens gemenskap och ledarens auktoritära metoder. 

Arbetsgång

 1. Vecka 49
  Högläsning
  av första kapitlen i Don Quijote av Cervantes.

 2. Läsa en kort text med Don Quijote och arbeta med frågor (läsförståelse).
  Skriver i OneNote/Don Quijote

 3. Verklighet och påverkan, frågor att resonera kring med egna tankar. Skriver i OneNote/Verklighet och påverkan.

 4. Vecka 50
  Film Die Walle
  (The Wall). Sammanfattar det viktigaste i filmen i OneNote/Film, sammanfattning. 
 5. Vecka 51
  Slutuppgiften är att skriva en uppsatts
  om ämnet Verklighet och påverkan. Uppgiften finns i OneNote/Slutuppgift.
  Läs först själva uppgiften med instruktioner.
  Börja sedan med att göra en tankekarta på innehåll som du kan ha med i din text. 
  Du skriver i Worddokument: Min text Verklighet och påverkan

  Det finns också elevexempel på tre olika nivåer av uppsatsen i OneNote. Läs dessa för att få tips och inspiration!

Har du inte varit med från början? Då kan du välja att skriva i arbetet Kort uppsatts, verklighet och påverkan. Arbetet ligger i OneNote. 

Vad bedöms?

 • Läsförståelse: sammanfattning och textens innehåll och orsakssamband.
 • Uppsatsen: Anpassning till texttyp, normer och struktur. 
 • Struktur: stavning, skiljetecken, meningsbyggnad, styckesindelning.

Uppgifter

 • Uppsatts Verklighet och påverkan

Matriser

Sv
Verklighet och påverkan år 9

Uppsats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tolka livsfrågor och resonera i flera led.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ny aspekt
Skriftliga Stavning, styckesindelning, meningsbyggnad. Inledning, avslut och signatur
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: