Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 51

Skapad 2020-12-14 07:31 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål

 • Att få barnen att skapa intresse för att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

 • Att lyssna på olika sagor och kunna sätta sig in i olika dilemman. 

 • Baka och använda de olika begrepp som ingår i bakning/matematik. 

 

 

Syfte

- Inspirera och locka till glädjen i musik och rytmik med hjälp av QR koder.

- Utmana kompisarna i olika matematiska problem tillsammans med Rutan och Randan.

- Ge barnen möjlighet att sätta sig in i olika sagor och reflektera kring dessa. Möta sagor i olika kontext.

- Lärmiljön ska vara inbjudande och locka till olika sorts lek. Projektet ska synas i lärmiljön och barnen ska vara medskapare i denna.

- Stärka gemenskap, empati och förståelse för varandra i gruppen. 

- Bekanta sig med den matematiska begreppen genom att baka

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: