Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privat religiositet

Skapad 2020-12-14 07:36 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Nya religiösa samfund
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska
Under senare tid har det uppstått hundratals nya religiösa grupperingar runt om i världen. Här möter du några exempel på dessa nyare sätt att tro.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 • Varför söker sig människor till nya sätt att tro?
 • Vilken betydelse har ledarna när nya religiösa grupper växer fram?
 • När blir en sekt en religion?

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Film
 • Diskussion
 • Fördjupningsuppgift

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • hur väl du kan föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionen och din valda religion
 • hur väl du kan resonera och argumentera kring moraliska frågor och livsfrågor 
 • hur väl du kan söka information och föra källkritiska resonemang

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift - Nya religiösa rörelser

 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privat religiositet

 • Nya religiösa rörelser - Skrivuppgift

 • Nya religiösa rörelser - Skrivuppgift

 • DEN ENDA SANNA VÄGEN - Vem söker sig till en sekt?

 • Nya religiösa rörelser

 • Sekter och nya religiösa rörelser

 • Jämföra Jultraditioner

 • Nya religiösa rörelser - uppsats

 • Vetenskaplig uppsats - Nya religiösa rörelser

 • Nya religiösa rörelser instuderingsuppgifter

 • Sekulära livsåskådningar instuderingsuppgift

 • Sekter - fördjupning

 • Sekter - fördjupning

 • Sekulära livsåskådningar

 • Att inte tro

 • Gott eller ont?

 • Undersökning

 • Darwin och kristendomen

 • Sekulära livsåskådningar

 • Sekulära livsåskådningar - Mänskliga rättigheter

 • Jämför marxismen och existentialismen

 • New Age

 • Ny tidsålder

 • Gemensamma drag

 • New age eller Old age?

 • Nyandliga rörelser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: