Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1

Skapad 2020-12-14 08:02 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Varför finns det årstider? Hur vet man att det är höst? Varför tappar träden sina löv på hösten? Hur överlever djuren på vintern? Detta och lite till ska vi ta reda på i vårt arbete om hösten och året.

Innehåll

SYFTE - VAD ska du lära dig och VARFÖR?

Du ska lära dig:

 • namnen på årstiderna
 • varför vi har olika årstider
 • några av årstidernas kännetecken
 • hur djur anpassar sig efter årstiderna
 • observera och beskriva hur träd anpassar sig efter årstiderna
 • göra en fältstudie och dokumentera det
 • äpplets delar och livscykel

Du ska lära dig det för att förstå att allt går runt i ett kretslopp och att djur och natur anpassar sig efter det. Du ska också få prova på att göra en fältstudie för att få uppleva naturens färger, former, dofter och ljud med alla dina sinnen. Du ska även rita av och skriva ner det du ser.

 

BEGREPP

höst, vinter, sommar, vår

sol, måne, jorden

kastanj, stam, krona, blad, rot,

kärnhus, kärna, skal, fruktkött, foderblad/fluga, skaft, blad

ide, föda, rovdjur, växtätare, fiende, ungar

 

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Du ska lära dig genom att:

- observera/göra fältstudie av ett träd (kastanjen)

- dokumentera ett träd

- dramatisera hur jorden rör sig runt solen

- titta på filmer om t.ex. årstider, hösten och olika djur 

- undersöka ex. ett äpple

- skapa bilder av äpplets livscykel

- delta i klassdiskussionen

 

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Under lektionerna kommer du få möjlighet att visa vad du har lärt dig både i samspel med andra samt enskilt.

- du ska kunna berätta något om årstiderna och vad som händer i naturen då.

- du ska kunna berätta varför vi får olika årstider.

- du ska kunna berätta om hur djur anpassar sig efter årstiderna.

- du ska kunna berätta något om äpplets livscykel med hjälp av bilder. 

- kunna använda dig av din dokumentation av fältstudien i samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Sof_NO_Året runt om i naturen_år 1_ht 2020

Grund
Utmaning
Årstidsväxlingar i naturen
 • NO   3
Kan namnge årstiderna och berätta något om vad som händer i naturen då.
Kan namnge årstiderna och utförligt berätta om vad som händer i naturen då. Använder ett par NO-begrepp när du berättar.
Solen och jordens rörelse
 • NO   3
Kan berätta att jorden rör sig runt solen.
Kan berätta att jorden rör sig runt solen. Kan också beskriva hur jordklotet lutar mot solen så att vi får olika årstider.
Beskriva
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett djur gör för att anpassa sig efter någon årstid.
Kan utförligt beskriva om flera djur och förklara hur de gör för att anpassa sig efter årstiderna.
Livscykel
 • NO  1-3
Kan på ett enkelt sätt beskriva äpplets livscykel.
Dokumentera
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan på ett enkelt sätt dokumentera en fältstudie (ex. rita av ett träd och dess blad).
Kan på ett detaljrikt sätt dokumentera en fältstudie (ex. rita av ett träd och dess blad med flera detaljer).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: