Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-12-14 08:07 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Vi vill väcka ett intresse hos barnen att våga använda olika material, känna en nyfikenhet och känna sig trygg i användandet av dessa.

Innehåll

Syfte: Vi vill väcka ett intresse hos barnen att våga använda olika material, känna en nyfikenhet och känna sig trygg i användandet av dessa.

Måluppfyllelse: Att vi ser att barnen vågar skapa fritt utifrån materialen vi erbjuder. Genom reflektioner tillsammans med barnen får vi veta vad dem tänker. Genom reflektioner i arbetslaget ser vi vilka barn som behöver mer stöd i detta.

Medod / hur ska vi göra: Beroende på barnens förståelse kommer vi att introducera olika saker som färgtekniker (vattenfärg, fläskfärg, tusch mm), olika pappers sorter, lera, pärlor osv. Allt material som finns i ateljén. Vi kommer också introducera drama, musik och dans. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och med samma barn under en tid. 

Reflektioner: vi kommer att analysera och reflektera i unikum för att synliggöra vårt arbete och hur vi ska gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: