Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min framtida hälsa

Skapad 2020-12-14 08:49 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
I den här delen av kursen kommer du få arbeta med ett eget mål kopplat till din framtida hälsa - vilken riskfaktor i ditt liv vill du omvandla till en friskfaktor?

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

  • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
  • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
  • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Hur?

Föreläsningar och inlämningsarbete. 

Varför?

Kunskapskrav:

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningarEleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Uppgifter

  • Min framtida hälsa

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: