Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2020-12-14 09:22 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola F Kemi
Syror och baser samt kol

Innehåll

  Preliminär planering i NO åk 8 2020-21 

 

Vi kommer jobba med Gleerups digitala interaktivt läromedel det här året. 

Arbetes område: dem första 6 veckor ska vi jobba med fysik därefter fortsätter vi till kemi och biologi  

 

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 

att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 

 

  genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

 

  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar  

 

😀 att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

 

😎 genomföra systematiska undersökningar i biologi, och  

 

 🙄 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

  

 Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

  använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle 

 

  genomföra systematiska undersökningar i kemi  

 

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik 

V 

Område 

Aktiviteter 

Bedömning 

34 

 

Kapitel 8 

Akustik 

Inledning akustik i Gleerups 

Gör alltid alla “Testa dig själv” på varje område. 

35 

Akustik 

 

Begrepp filmer (a929) 
Ljud och tryck (a114) 
Ljud låter olika (a373) 

Ljudets fart 

 

 

 

 

 

 

36 

Akustik 

Ljud som inte hörs (a687) 
Ljud som skadar (a805) 
 

Gör alltid alla “Testa dig själv” på varje område. 

Buller bekämpning 

Skriv uppgift 

 

 

 

 

37 

Akustik 

 
Ljud reflekteras (a806) 
Ljudomvandling (a782) 
 

Skrivuppgift  

Månadens NO 

Plastik är fantastik och Farligt. Hur kan vi hålla Sverige rent? 

38 

Akustik 

Hållbar utveckling(a177) 

Dopplers effekt(a685) 

. 

 

39 

 

 

 

Repetition 

 

Prov 

40 

Kapitel 9 

Optik 

Vad är ljus? 

Ljus källa 

Synligt och osynligt ljus 

 

 

 

 

41 

 

Speglar 

Ljus brytning 

Linser 

 

41 

 

Hållbar utveckling 

Ljus strålning 

Månadens NO 

Vaccin 

Skrivuppgift 

Vaccin nu och Då 

42 

 

Repetition 

Kalkyl 

uppgift 

43 

 

Experiment/ laboration 

prov 

 

Kemi uppstart baser och syror 

Reserv 

 

44 

Höstlv 

Höstlov 

 

 

 

 Kemi 

  

 V 

Område 

Aktiviteter 

Bedömning  

45-50 

Kapitel 6 

Syror och baser 

 

 

 

 

Skrift uppgift 

 

Månadens NO  

Nobelpriset 

51 

 

Reaktion mellan metall och syre 

Hållbar utveckling 

 

 52 

 

Kapitel 9 

Kol och kolföreningar 

 

 

 

Rent kol, De flesta ämnen innehåller kol, Kolväten, Fossila bränslen Uppgift 1 – Koll på kolet 

  

 

Mättade och omättade kolväten, Alkoholer  

Molekylmodeller  

  

 

Organiska syror, Estrar, Hållbar utveckling, Lär mer-  

Kol och Cola  

 

3 

Repetition, sammanfatta organkemi  

Korsord  

Laborationsrapport?  

 

 

Hållbar utveckling 

 

 

  

 

Reaktioner mellan metaller och syre  

  

  

 

“Lär mer”  

  

  

 

Repetition  

Två välkända gaser  

Prov  

6   

Den blå planeten, Kol och syre i ett kretslopp, Försurning  

Förbränning av ett fossilt bränsle  

  

 

Metaller förorenar naturen,  

Övergödning drabbar våra vatten,  

Vattenrening  

Vatten löser ämnen med joner  

  

 

Klimatet förändras, Ozon en gas på gott och ont, Hållbar utveckling  

Lär mer   

Lika löser lika  

eller   

Löslighet för organiska ämnen  

Ta ställning kap 8. “växthuseffekten”  

 

SPORTLOV  

  

 

Biologi 

vecka 

område 

Aktiviteter 

Bedömning 

10 

Kap 7 

Mellan barn och vuxen 

En tid när mycket förändras 

Könsorganen 

Från cell till färdig människa 

 

Skriftligtuppgift 

Månadens NO 

Hur kan vi rädda insekter? 

11 

 

Vad är sex 

Könssjukdomar 

 

 

12 

 

Skydd för könssjukdomar och oönskad graviditet 

Hållbar utveckling 

Sexualitet 

 

 

13 

 

Manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning 

Lär mer  

Repetition 

Ta ställning skrivuppgift om sexualitet/abort/könsstympning 

Prov 

14 

Kapitel 8 

droger 

Beroende av belöning 

Alkohol' 

Narkotika 

Tobak 

 

15 

påsklov 

posklov 

 

16 

Kapitel 9 

Ekologi 

Samband i naturen 

Ekologiska modeller 

 

17 

 

Kretslopp 

Bergarter och jordarter 

Klimat och växt område 

Månadens NO 

Färgernas natur 

18 

 

 Ekosystem 

Giftiga ämne 

Ekologiskt fotavtryck 

 

 

19 

 

Ekosystem tjänster 

Turism och miljö 

Hållbar utveckling 

 

20 

 

Ekologisk nisch 

Födelse och död 

Näringskedja 

 

 

21 

 

Skogen och försurning 

Sjön och årstiderna 

Lär mer 

 

Prov 

22 

Kap 

10 

Miljarder  liv i en kropp 

Pandemi/ epidemi 

Vanligaste sjukdomar 

 

 

23 

avslutning 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: