Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-12-14 09:47 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Genom språket erövrar vi världen.

Innehåll

Mål:

Barnen ska ha förståelse för det talade språket samt kommunicera genom ord och tecken.

 

Kriterier:

Barnens ordförråd och ordförståelse utökas kontinuerligt.

Barnen vågar uttrycka sig och lyssnar till varandra både enskilt och i grupp.

 

Metoder:

Vi använder oss av bildstöd och TAKK tecken som stöd för att få en tydlighet i dagen.

I undervisningen och under rutinsituationer arbetar vi med språk, ord, begrepp, uttryck och sång under hela dagen.

Vi genomför en del av vår språkundervisning i mindre grupper där vi utmanar varje barn utifrån deras språkliga förutsättningar

.Vi upplever att det ger det enskilda barnet möjlighet att växa och utvecklas i sin förmåga att berätta, kommunicera och förstå.

 

Indikationer:

 

 

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: