Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika livsåskådningar årskurs 9

Skapad 2020-12-14 10:22 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 9 Religionskunskap
I detta arbetsområdet får du kännedom om olika livsåskådningar både religiösa och sekulära, vad som kännetecknar dem, var de har anhängare och vilka livsmål de har. Du kommer att söka information om någon livsåskådning som du tycker verkar intressant och fördjupa dig inom denna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Analysera religioner och livsåskådningar
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Hur väl du kan resonera kring de likheter och skillnader mellan den valda livsåskådningen och med andra religioner/livsåskådningar.
 • Hur väl du kan reflektera och ge exempel på hur religioner och livsåskådningar kan påverka och påverkas av det samhälle vi lever i.
 • Hur väl du kan söka information kring den livsåskådning du valt att arbeta med samt hur väl du kan resonera kring den information du använder och källornas relevans och trovärdighet.

Hur ska det bedömas?

 • Genom en muntlig redovisning på valfritt sätt där du berättar för klassen om den livsåskådning du valt.
 • Genom lektioner då vi diskuterar och reflekterar på olika sätt.
 • Genom din inlämnade källförteckning med källkritik.

Undervisning och arbetsformer

 • Eleven väljer själv en livsåskådning, söker fakta och redovisar.
 • Eleven söker information efter gemensamma frågeställningar.
 • Eleven arbetar med källförteckning med ett resonemang kring källornas relevans och trovärdighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: