Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 8-9 2020-2022

Skapad 2020-12-14 11:10 i Friskolan Asken Grundskolor
Mat, miljö,ekonomi, hälsa i samverkan
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Mat, miljö och ekonomi. Från jord till bord med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi!

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap

I Hem och konsumentkunskap kommer du att utveckla kunskaper om och förhoppningsvis ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår. Resultatet av arbetet med till exempel en välsmakande måltid är kortvarigt men på lång sikt är det arbetet avgörande för din hälsa och hur du mår

Du kommer få möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat, måltider och utveckla din medvetenhet om vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Mat måltider och hälsa

Konsumtion och ekonomi

Miljö och livsstil

Arbetssätt

Vid varje lektionstillfälle får du möjlighet att träna dig att ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter vid matlagning. Genom att använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt så kommer du att lära dig genom att göra.

Vi arbetar utifrån din egen situation där vi bygger vidare på dina kunskaper om mat, måltid och hälsa. Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. Detta arbetssätt ger dig insikt i att din livsstil påverkar både hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna genom att du planerar och tillagar måltider samt använder metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt och säkert sätt. Du ska kunna motivera varför du väljer som du gör i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Du kan ta ansvar för både dina egna och era gemensamma uppgifter.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och dina färdigheter under arbetets gång med uppgiften, i muntliga diskussioner samt vid skriftliga läxförhör och reflektioner.

 

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris, Hemkunskap år 8-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska enkelt, men fungerande sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett fungerande sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett väl fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett utvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett välutvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera om för och nackdelar med arbetssätt
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera utifrån ditt arbetssätt och ge förslag till förändringar
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: