Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmiljö - Fritid och friskvård

Skapad 2020-12-14 11:41 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och friskvårdsverksamheter
I den här delen av kursen kommer vi diskutera arbetsmiljö kopplat till hälsa och lagar. Arbetet kommer avslutas med en examinerande diskussion samt muntlig presentation.

Innehåll

Vad?

  • Lagar, förordningar och andra riktlinjer som styr fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

 

Hur?

Föreläsningar, film samt diskussion!

 

Varför?

Eleven beskriver utförligt och nyanserat fritids- och friskvårdsverksamheter. Eleven ger också exempel på olika driftsformer för dessa. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.

I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

Uppgifter

  • Examinerande diskussion - AML

  • Min arbetsplats

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: