Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 6

Skapad 2020-12-14 11:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Biologi
Vi ska under några veckor arbeta med ryggradsdjur och de ryggradslösa djuren. Vi kommer också att titta på hur olika djur har olika anpassningar som hjälper dem att överleva, skaffa mat och få ungar i de miljöer de lever i.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi


Vi kommer att i filmer, bok och internetstudier lära oss mer om de djurgrupper som räknas till ryggradsdjur och ryggradslösa djur. Vi kommer också att titta på djurens anpassningar. Hur klarar de att leva i vatten?, Öken? Kyla ? mm

 

Konkretiserade mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • känna till indelningen av ryggradsdjur / ryggradslösa djuren, undergrupper och arter.
 • kunna ge exempel på arter som tillhör olika undergrupper inom ryggradsdjur samt de ryggradslösa djuren.
 • känna till och ge exempel på vad djuren behöver för att leva, växa, överleva och få ungar.
 • ge exempel på och förklara några anpassningar som olika djur har.
 • känna till olika former av livscykler.
 • utföra undersökningar genom att formulera enkla frågeställningar, följa instruktioner samt utvärdera arbetet.

Undervisningen

Vi ska tillsammans titta på hur djuren delas in i grupper efter hur de är släkt med varandra. Vi har genomgångar, ser på filmer och gör undersökningar.

Vi kommer att gå igenom vilka djurgrupper som tillhör ryggradsdjur och de ryggradslösa djuren. Vi pratar om vilka egenskaper de har gemensamt och vilka egenskaper de olika undergrupperna har.

Vi kommer också lära oss om hur olika djur har anpassningar som gör att de klarar att leva i olika miljöer.

Uppgiften till arbetsområdet hittar du under uppgifter.

Redovisning

Du ska redovisa dina kunskaper om djur genom att lämna in dina texter om ryggradsdjur och din Key-note presentation (se uppgift). Vi kommer också ha ett läxförhör. Kom ihåg att du också kan visa dina kunskaper även under lektionerna, i diskussioner och övningar.

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Ryggradsdjur:

 • Fiskar (benfiskar, broskfiskar)
 • Kräldjur (krokodiler, sköldpaddor, ödlor, ormar)
 • Fåglar
 • Däggdjur
 • Groddjur (grodor, paddor, salamandrar)

Ryggradslösa djur

 

 • Svampdjur
 • nässeldjur(koralldjur, maneter)
 • maskar (plattmaskar, rundmaskar, ringmaskar)
 • tagghudingar (sjöstjärnor, sjögurkor, sjöborrar)
 • blötdjur (snäckor, musslor, bläckfiskar)
 • leddjur (tusenfotingar, kräftdjur, spindlar, insekter)

 

 växelvarm, jämnvarm, ryggrad, inre skelett, yttre skelett (exoskelett) , yngel, gälar, lungor, filtrera, plankton, rovdjur, växtätare

 

Vi arbetar med läroboken Biologi Direkt

 

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

Din förmåga att beskriva det typiska med olika djurgrupper och hur väl du använder biologiska begrepp (ord) i dina beskrivningar. 

Din förmåga att förklara och ge exempel på hur olika djur har olika anpassningar som hjälper dem att överleva, skaffa mat och få ungar i de miljöer de lever i.

Din förmåga att genomföra biologiska undersökningar och laborationer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Systematiska undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: