Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa F-klass

Skapad 2020-12-14 11:59 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola F Idrott och hälsa
På idrotten kommer du i lekfulla former träna de grovmotoriska grundformerna: kasta, fånga, hoppa och springa, stödja, balansera, krypa, åla hänga, klättra, rulla. Vidare kommer du att träna på att följa instruktioner och regler samt att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Du kommer att utveckla din språkliga förmåga genom samtal om ämnesspecifika ord och begrepp och förstå sambandet mellan idrott och din hälsa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:
- röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
- samarbeta och visa respekt för andra.
- få en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
- orientera dig i närmiljön.

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad 

 • Förmåga att utföra grovmotoriska grundformer. Kasta, fånga, hoppa. springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra och rulla.
 • Din förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.
 • Din förmåga att delta och utföra dans och rörelselekar.
 • Hur utvecklas din kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga.
 • Din orienteringsförmåga.

Hur:

Din förmåga kommer att bedömas genom observationer. Det är läraren men även du själv som utvärderar din förmåga och insats.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi leker olika lekar och gör olika övningar både utomhus och inomhus. Vi rör oss till musik. Vi gör hinderbanor och använder olika redskap för att träna förmågorna. Tillsammans utvärderar vi lektionen, vår insats och vad vi lärt oss. Vi har för det mesta avslappning i slutet av lektionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: